RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Facebook. 27.05-02.06.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni. Dane ogólne

RAPORT: Twitter podsumowanie działań partii politycznych 24.05-30.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni. Dane ogólne ...

RAPORT: Facebook podsumowanie działań partii politycznych 24.05-30.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni. Dane ogólne

RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Twitter. 20.05-26.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne @MorawieckiM (Mateusz Morawiecki) @SchetynadlaPO (Grzegorz Schetyna) ...

RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Facebook. 20.05-26.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne

RAPORT: Facebook podsumowanie działań partii politycznych 17.05-23.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne  

RAPORT: Twitter podsumowanie działań partii politycznych 17.05-23.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne #PiS #PO ...

RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Facebook. 13.05-19.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne

RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Twitter. 13.05-19.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne @MorawieckiM (Mateusz Morawiecki) @SchetynadlaPO (Grzegorz Schetyna) @KLubnauer (Katarzyna Lubnauer) ...

RAPORT: Facebook podsumowanie działań partii politycznych 10.05-16.05.2018

Poniższy raport nie zawiera części analitycznej. Dane ogólne