31.10 i 01.11 przyniosły informacje, które zyskiwały znaczną popularność w social media. Wysokim zainteresowaniem internautów cieszyły się prace komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji – tym razem zajęła się ona kamienicą przy ul. Nabielaka 9. Nie milkną także echa wokół kontrowersyjnej decyzji #KRS
o niedopuszczeniu do orzekania 265 asesorów wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Spore zainteresowanie wzbudziły także słowa ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego o nadwyżce budżetowej.

#KomisjaWeryfikacyjna

We wtorek 31.10 #KomisjaWeryfikacyjna zajęła się sprawą kamienicy przy ul. Nabielaka 9, nieruchomości, która została przekazana, wraz z mieszkańcami, spadkobiercom dawnych właścicieli oraz kupcowi roszczeń Markowi M. W budynku tym mieszkała także, najprawdopodobniej zamordowana w niewyjaśnionych okolicznościach, Jolanta Brzeska, działaczka ruchu lokatorskiego.

Oprócz wpływu profili medialnych, ze względu na udział w sprawie polityka PiS, Mirosława Kochalskiego, widoczne jest także duże zaangażowanie profili opozycyjnych oraz krytycznych wobec rządu.

Według zebranych informacji oprócz komunikatów informacyjnych pojawia się także wiele komentarzy nieprzychylnych wobec władz miasta.

Zasięg i wzmianki dla #Nabielaka9:

W zasięgach tego hashtaga również widoczny jest znaczny wpływ polityków opozycji. Oprócz komunikatów informacyjnych pojawiają się także zarzuty wobec strony rządzącej.

#KRS

Przedstawiciele asesorów sądowych, których kandydaturę odrzuciła Krajowa Rada Sądownictwa poinformowali, że sprzeciw tego organu jest oparty na okolicznościach, które nie stanowią podstawy do podjęcia takiej decyzji. Powodem odrzucenia wniosków był rzekomy brak badań lekarskich i psychologicznych co wzbudziło znaczne kontrowersje. Mówi się o narastającym konflikcie ministra Zbigniewa Ziobry z #KRS.

Największe zasięgi w temacie generują profile informacyjne.

W sieci rozpoczęło się wiele burzliwych dyskusji odnośnie tej sprawy.

#Morawiecki

W związku z wypowiedzią wicepremiera Mateusza Morawieckiego o 3,8 mld złotych nadwyżki budżetowej, wzrosło zainteresowanie jego osobą. Od stycznia do końca września dochody budżetowe wyniosły 262,3 mld złotych, wydatki natomiast 258,5 mld. Sektor finansów publicznych nie może być jednak utożsamiany
z budżetem państwa, którego deficyt w ujęciu kasowym może wynieść około 30 mld złotych, a w całym sektorze finansów publicznych deficyt może przekroczyć 50 mld złotych. Minister rozwoju i finansów dodał, że obecnie
w Polsce mamy do czynienia z wyjątkowo niskim przyrostem długów skarbu państwa.

Największy wpływ w temacie generują profile informacyjne oraz rządowe, choć widoczne są także głosy wobec rządu krytyczne.

Według zebranych danych oprócz komunikatów informacyjnych pojawia się także wiele komentarzy wyrażających wątpliwości w związku z przedstawianymi kategoriami ekonomicznymi.

Komentarz

Zauważalny jest wzrost zainteresowania sprawą reprywatyzacji kamienicy przy ul. Nabielaka 9 oraz tematem #KRS. W skali kraju dominuje #Reprywatyzacja, natomiast popularność #Nabielaka9 jest głównie lokalna.

Wzrost popularności zanotował także Mateusz Morawiecki, który dominuje w skali kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here