Kontrowersyjny temat tzw. ustawy 447 budził znaczne emocje internautów, zwłaszcza tych sympatyzujących z konserwatywnymi ugrupowaniami – 11 maja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie środowiska narodowe zorganizowały protest “STOP 447”, co znacznie wpłynęło na wzrost aktywności tematu.

Dominującym kanałem dyskusji był Facebook, warto jednak zauważyć też relatywnie wysoką aktywność tematu na YouTube.

Do 11 maja temat osiągał raczej umiarkowane rezultaty, natomiast marsz środowisk narodowych znacznie zaognił aktywność debaty w sieci. Kolejny, najwyższy skok zainteresowania widoczny był 15 maja po usunięciu projektu tzw. ustawy anty-447 z porządku obrad w Sejmie.

Najpopularniejszym rodzajem przekazów były wpisy tekstowe, co oznacza wysoki napływ różnego rodzaju opinii. Marsz środowisk narodowych wywołał także podwyższoną aktywność źródeł informacyjnych, co jest widoczne na podstawie zwiększonej w tym czasie obecności linków do zewnętrznych stron WWW, 15 maja natomiast zwyżkę odnotowała liczba grafik oraz publikacji wideo w kanale YouTube.

Najczęściej występujące konteksty dyskusji miały negatywny wydźwięk w stosunku do społeczności żydowskiej – mówiło się przede wszystkim o bezzasadnych roszczeniach oraz przywoływano partię otwarcie krytyczną wobec nich. 15.05 wysoką popularność zdobywał również kontekst “skandal”.

Największe nagromadzenie opinii krytycznych widoczne było w social media.

Temat ten od początku aktywności budził negatywne emocje, ale prawdziwy ich wybuch widoczny był po marszu STOP 447 oraz po wycofaniu projektu przeciwnego ustawie z porządku obrad w Sejmie.

W zestawieniu z innym bardzo aktywnym medialnie tematem zainteresowanie badaną kwestią prezentuje się raczej umiarkowanie, należy jednak pamiętać o bardzo wysokich wynikach osiąganych przez film braci Sekielskich.

Dyskurs w obrębie badanego tematu zdominowany został przez źródła konserwatywne.

Wysoka aktywność tematu ustawy 447 oraz znaczne natężenie jej krytyki wskazują na niesłabnące napięcia polityczne na linii Polska-Izrael oraz Polacy-Żydzi, oparte przede wszystkim na zaszłościach historycznych i bieżącej ich interpretacji. Warto zauważyć, że w tym kontekście coraz większe poparcie zyskują ugrupowania radykalne, co w połączeniu z rosnącą krytyką postępowania partii rządzącej może przekładać się na wzrost poparcia dla Konfederacji – zaobserwować można tworzenie się nowej, stricte konserwatywnej bańki informacyjnej.