Poniższa analiza prezentuje szczegółowo zebrane dane dot. działań Platformy Obywatleskiej i Nowoczesnej w sieci w okresie 17.07.2016 – 13.08.2016.

Potencialny wpływ w sieci.

Zebrane dane nie pozostawiają wątpliwości że ostanii miesąc w Internecie należał do Nowoczesnej. Aktywna praca oraz brak aktywności po stronie PO spowodował że partii Ryszarda Petru pierwszy raz od wielu tygodnii udało się zyskać zdecydowaną przewagę w sieci. Sztabowcy Nowoczesnej wykorzystali wszystkie okazje m.in rocznicę wyboru PAD, sprawę TK oraz podwyżki dla rządu. Warto zwrócić uwagę że dodatkowo były eksponowane punkty związane z programem Nowoczesnej m.in służba zdrowia i gospodarka.

 

dane: www.monitori.pl

Analiza ilościowa – przyrost fanów.
W analizowanym okresie Nowoczesnej udało się zebrać większą ilość fanów dla swojego profila Facebook. Oznacza to że pierwszy raz w tym roku Nowoczesnej udało się przyciągnąć więcej fanów od Platformy Obywatleskiej.

 

 

dane: www.fanpagekarma.com

Podobna sytuacja wygląda w innych kanałach mediów społecznościowych:
Twitter

 

dane: www.fanpagekarma.com

Instagram

 

dane: www.fanpagekarma.com

Dodatkow warto zwrócić uwagę na liczbę ogladających kanał YouTube poszczególnych partii politycznych.

 

dane: www.fanpagekarma.com

Analiza publikowanych postów

Obie partie opozycyjne w dalszym ciągu w sieci żyją w trójkącie #TK-#PiS-#PAD minimalnie prezentując swoje tematy i rozwiązania. Taka sytuacja oznacza że obie partie docierają z tym samym przekazem do podobnych grup wyborców. Biorac pod uwagę napływ informacji w sieci wyborcy moga nie zwracać uwagi na autorów przekazu co może przekładać się na brak dynamicznych zmian w sondażach.
Analiza poszczególny postów FB wbadanym okresie wskazuje na duże zainteresowanie sprawami #TK oraz #PAD.

 

 

dane: www.fanpagekarma.com

Można uznać że oba sztaby obserwując ww. wyniki są przekazane o słuszności prowadzonych przez nich kampanii komunikacyjnych. Zaskaujące informacje pojawiają sie dopiero po głebszej analizie tzw. przechodzenia fanów (skąd przychodzą i dokąd zmierzają fani poszczególnego profila) przez profile Facebook.

Analiza fanów Nowoczesnej

 

Analiza Platformy Obywatelskie

 

Analiza ww. grafów wskazuje jednoznacznie że fani PO i Nowoczesnej poruszają się w swoim własnym środowisku. Oznacza to że obie partie faktycznie poprzez wysłane komunikaty nie pozyskuje nowych zwolenik.

Warto zaznaczyć że ten sam przekaz z dwóch róznych ośrodków nie daje synergii, a produkuje szum komunikacyjny który może być niezrozumiały dla indywidualnego odbiorcy.
Dodatkow przekaz Nowoczesnej jest mocno wspierany przez bardzo duży profil samego lidera Ryszarda Petru. Takiego „huba” brakuje Platoformie Obywatleskiej.

Reasumując w danych ilościowych Nowoczesna bardzo dobrze wykorzystała pierwszy miesiąc wakacji.
Kolejne miesiące pokażą czy można mówić o trendzie czy jest to chwilowa anomalia.