Poniżej mamy przyjemność zaprezentować podsumowanie lipca 2017 w social media w kanałach komunikacyjnych Twitter i Facebook.

Komentarz

  • Zebrane dane wskazują jednoznacznie że badanym okresie #PiS posiadał ogromną przewagę nad resztą aktorów sceny politycznej w kanale komunikacyjnym Twitter.
  • W analizowany okresie #PO było jedyną partią którą chwilowo (reforma #SN 16-17.07.17) pokonała #PiS w kanale Twitter.
  • Profil w kanale Twitter – TVPInfo jest głównym kreatorem informacji nt. Wszystkich partii politycznych ale tylko i wyłącznie w tym kanale.
  • Dane z lipca 2017 utrzymują tendencję z wcześniejszych miesięcy o dynamiczny przejmowaniu kanały Facebook przez #PO i #Kukiz’15.
  • Dane jednoznacznie wskazują na dość duży spadek znaczenia i zainteresowania #PiS w kanale Facebook.
  • Odpływ zainteresowania fanów z tej część mediów społecznościowych (FB) dla partii rządzącej będzie oznaczać coraz większe problemy komunikacyjne w szczególności z młodym elektoratem.

Dane ogólne – Twitter

#PO – Twitter

#Nowoczesna – Twitter

#PiS – Twitter

 

#Kukiz’15 – Twitter

 

Facebook – dane ogólne

#PO – Facebook

#Nowoczesna – Facebook

 

#PiS – Facebook

#Kukiz’15 – Facebook

 

#Liderzy – zainteresowanie w sieci