Prezydent Andrzej Duda stale budzi wysokie emocje Polaków. W ostatnim czasie, za sprawą jego obecności w mediach, w kontekście udziału w ważnych wydarzeniach na szczeblu międzynarodowym, negatywna tendencja w jego postrzeganiu zaczęła się nieco zmieniać. Poniższe dane nieco dokładniej naświetlą tę sytuację.

Przyrost liczby fanów na fanpage’u

Poniższy wykres wskazuje na przypływ zwolenników Andrzeja Dudy w sieci po długim okresie ich odpływu.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy #PAD odnotowywał stały odpływ fanów na swoim fanpage’u. Tendencja ta w ciągu ostatniego tygodnia zaczęła się jednak odwracać.

Najwyższy poziom liczby fanów #PAD odnotował na początku stycznia 2018 roku. Od tego czasu jego zwolennicy raczej odchodzili z tego fanpage’a. Okazjonalnie zdarzały się krótkotrwałe zrywy dodatnie, natomiast ogólna tendencja na przestrzeni jednego roku jest wyraźnie ujemna – w ciągu roku prezydentowi udało się zyskać właściwie tyle samo zwolenników, co stracić i tym samym właściwie powrócił on do liczby fanów sprzed roku.

Zainteresowanie w Google

Wzrost popularności prezydenta w wyszukiwarce Google widoczny w ostatnim tygodniu koreluje z dodatnią tendencją obserwowaną na jego fanpage’u. Warto odnotować, że najwięcej uwagi poświęcali mu użytkownicy pochodzący z województw podkarpackiego i pomorskiego.

W perspektywie ostatnich trzech miesięcy widoczne były także inne zwyżki zainteresowania Andrzejem Dudą, jednak dopiero ostatnia z nich przyczyniła się do zmiany sytuacji na jego fanpage’u. Geolokalizacja wyszukiwania wskazuje na ponadprzeciętne zainteresowanie osobą #PAD na południu i wschodzie kraju, a także w regionach nadmorskich.

Warto odnotować, że ostatni wzrost zainteresowania osobą prezydenta jest najwyższy w ciągu roku. Ponownie najwięcej uwagi poświęcano mu na południu i wschodzie kraju, a także w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Zasięg

W ostatnich tygodniach #PAD odnotował wyraźną zwyżkę zasięgu w social media.

Był to najwyższy wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co w korelacji z pozostałymi wskaźnikami może zwiastować odwrócenie się niekoniecznie pozytywnych tendencji w postrzeganiu prezydenta.

Wzrost zasięgu #PAD w ostatnim czasie był najwyższym skokiem tego wskaźnika widocznym od września zeszłego roku. W tamtym czasie analogiczna okoliczność spowodowała późniejszy bardzo wysoki przyrost liczby fanów na jego fanpage’u. Być może sytuacja ta powtórzy się także tym razem.

Popularność

Popularność rozumiana jest jako suma interakcji pomnożonych przez ich wagi (polubienia x1, komentarze x4, udostępnienia x16). Poniższy wykres pokazuje, że także ten wskaźnik wyraźnie wzrósł w ostatnim czasie.

Jest to najwyższy jego skok w ciągu ostatnich trzech miesięcy, po okresie wyraźnej zniżki zainteresowania internautów osobą #PAD.

Jest to także najwyższy wzrost tego wskaźnika w ciągu ostatniego roku. Warto odnotować też, że do wzrostu liczby fanów na fanpage’u #PAD przyczyniły się tylko te z grudnia 2017 oraz września 2018 – pozostałe ponadprzeciętne skoki tego wskaźnika przeważnie korelowały z okresami narastającego odpływu zwolenników prezydenta.

TOP 10 wpisów na temat #PAD

Znaczna część najpopularniejszych wpisów z badanego okresu dotyczących #PAD dotyczyła wizyty prezydenta w Białym Domu, dobrych relacji z Donaldem Trumpem, a także wystąpienia Andrzeja Dudy podczas zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sukcesy w polityce zagranicznej z ostatnich tygodni wydają się przyćmiewać słowa krytyki pod jego adresem. Należy jednak zwrócić także uwagę na fakt, że są to przekazy promowane przede wszystkim przez jego zwolenników oraz członków PiS.


Podsumowanie

Prezydent odnotował bardzo wysoki wzrost liczby fanów w ciągu kilku pierwszych miesięcy badanego przedziału czasowego, później natomiast widoczny był stały odpływ jego zwolenników. Sytuacja ta zaczęła się nieco zmieniać dopiero w ostatnich tygodniach, głównie za sprawą głośnych wystąpień #PAD na arenie międzynarodowej.

Warto zauważyć także wyraźną polaryzację dyskursu – w sieci widoczne są dwie skrajnie różne narracje i na podstawie danych można wywnioskować, że do tej pory zwyciężała ta krytyczna wobec prezydenta. Być może promocja jego ostatnich sukcesów przyczyni się do odwrócenia tej tendencji.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że najczęściej informacji o Andrzeju Dudzie szukali użytkownicy pochodzący z województw nadmorskich, a także tych leżących na wschodzie i południu kraju. Dane wskazują, że mogą być to regiony, w których #PAD może szczególnie wiele zyskać lub stracić.

 

DANE:
www.fanpagekarma.com
www.brand24.com
www.google.com
www.unamo.com
www.sentione.com
www.sotrender.com