26.06 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych. Temat był szeroko komentowany w sieci oraz mediach tradycyjnych. Poniższa analiza ma na celu odpowiedzieć m.in na pytania:

  • Jaka była skala zainteresowania tematem?
  • Jaki był zasięg wydarzenia zasięg w sieci?
  • Jaki jest potencjał (siła rażenia) komunikacyjny samej komisji?

Zainteresowanie

Dane dot wyszukiwań (określane jako faktyczne zainteresowanie) wskazuje jednoznacznie że największe zainteresowanie budzi Przewodniczący Patryk Jaki.

Wyszukiwane hasła oraz ich geolokalizacja.

Warto zauważyć że poziom zainteresowania tematem jest o wiele niższy niż w wypadku przesłuchania syna #PDT.

Chronologia

Zebrane dane wskazują że sprawa #KomisjaWeryfikacyjna uzyskała duży zasięg w sieci, jednak w wypadku m.in liczby wzmianek oraz interakcji (na tak duże wydarzenie) można było spodziewać się o wiele większych wartości.

Analiza przebiegu prac komisji w sieci wskazuje 2h pracy komisji osiągnęła max. zasięg w sieci prawie 800K osób. Warto zwrócić uwagę na drastycznie spadający zasięg po g.14tej.

Analiza dynamiki komentarzy:

Kanały dyskusji FB vs. TT

Analiza innych interakcji:

Sentyment

Analiza głównych źródeł wskazuje na bardzo dużą polaryzację tematu:

TOP30 głównych źródeł dyskusji FB:

Najaktywniejsze profile FB:

Najaktywniejsze profile TT:

Aktywność mediów FB:

Aktywność mediów TT:

Komentarz

Zebrane dane wskazują jednoznacznie że sam temat komisji w sposób ograniczony dotarł do świadomości użytkowników sieci. Pytanie otartym pozostaje jakie informacje przedostały się do szerokiej społeczności w sieci?

Najbardziej popularne posty/tweety w temacie #HGW dane z 26.07.17

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1571200776254953&id=121020967939615

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1584850248247205&id=463707573694817

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154689616941485&id=50063176484

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154399136882132&id=157458232131

Zastanawiające jest dlaczego warszawscy posłowe PiS nie udostępnili info dot: #KomisjaWeryfikacyjna na swoich profilach FB?

Dane: www.brand24.pl www.monitori.pl www.unamo.com www.google.com/trends