Pomimo licznych kontrowersji związanych z powołaniem przez Premiera na stanowisko wiceministra posła Andruszkiewicza decyzja kierownictwa PiS wydaje się być jak najbardziej racjonalna. Analiza danych ilościowych i jakościowych w ostatnich miesiącach wskazywała, że tzw. #RadykalnaZmiana m.in środowiska narodowców i skrajnej prawicy to największa siła mobilizacyjna wyborców #PiS w mediach społecznościowych.

Dane z ostatnich 30 dni wskazują, że facebookowy profil #PiS dociera dziennie średnio tylko do 52K osób i utrzymuje dosyć niskie zaangażowanie fanów.

W tym samym czasie profil wiceministra Andruszkiewicza uzyskał średni zasięg na poziomie 82K.

Dodatkowo #PiS (co pokazały wybory samorządowe) coraz gorzej komunikuje się za pośrednictwem Internetu z wyborcami spoza własnej „bańki informacyjnej”

Profile nowego wiceministra, jak i poboczne profile przez niego prowadzone mogą bardzo szybko przekierować strumień informacji na nowych wyborców.

Pomimo dużej liczby negatywach opinii w sieci dotyczących powołania nowego ministra oraz odpływ kilkuset fanów z jego strony, już można zaobserwować wzrost o prawie 211% pozytywach opinii związanych z nową nominacją.

Strategia nowego otwarcia na środowiska narodowe i prawicowe może być bardzo dobrym zagraniem ze strony partii rządzącej.