“Wierzymy, że nasze działania prowadzą do zwiększonej odpowiedzialności i transparentności – nie tylko w przypadku Facebooka, ale również naszych reklamodawców.”

Facebook poinformował, że wprowadza kolejne narzędzia, które pozwalają urzędnikom, politykom czy organizacjom politycznym, które chcą wpływać na szeroko pojętą opinię publiczną, pokazywać więcej informacji o prowadzonych kampaniach reklamowych i tym, kto za nimi stoi. Jednocześnie kontynuujemy naszą pracę w celu zwalczania zagranicznych ingerencji w wybory na całym świecie.

Wprowadzone rozwiązania obowiązują od teraz na całym świecie i dotyczą reklamodawców, którzy chcą zamieszczać reklamy dotyczące tematów społecznych, wyborów czy ogólnie polityki. Pełna lista krajów i terytoriów, w których te narzędzia są obecnie dostępne, znajduje się w Centrum Pomocy.

Autoryzacja

W ramach procesów autoryzacji reklamodawców potwierdza się ich identyfikator i pozwala na ujawnienie danych o tym, kto jest odpowiedzialny za kampanię reklamową i kto ją finansuje. Dane na ten temat będą dostępne do 7 lat wstecz, wraz z większą ilością informacji, takich jak zakres wydatków i wyświetleń, a także danymi demograficznymi dotyczącymi osób, do których reklamy trafiły.

Proces autoryzacji nie zmieni się w krajach, w których poprzednio uruchomiliono ten program, a osoby i organizacje, które wcześniej autoryzowały swoje konta reklamowe, nie będą musiały ponownie przechodzić tego procesu.

Odpowiedzialność reklamodawców

Wybory odbywają się na całym świecie regularnie. Facebook zobowiązał się więc wymagać autoryzacji i rezygnacji z reklam nacechowanych tematami społecznymi, wyborczymi lub politycznymi w większej liczbie miejsc na świecie.

Facebook wymaga już teraz, aby reklamodawcy uzyskali autoryzację i dodali zastrzeżenia do tych reklam w ponad 50 krajach, a teraz rozszerza aktywne egzekwowanie tych przepisów regulaminu na kraje, w których zbliżają się wybory począwszy od Ukrainy, Singapuru, Kanady i Argentyny. Od teraz będzie systematycznie wykrywać i przypatrywać się zawartości kampanii reklamowych na Ukrainie i w Kanadzie poprzez połączenie automatycznej oceny z manualną dokonywaną przez analityków.

W Singapurze i Argentynie Facebook rozpocznie egzekucję nowych postanowień regulaminu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Planuje także wprowadzenie raportu biblioteki reklam w obu tych krajach po wprowadzeniu nowych zasad w życie. Raporty z biblioteki reklam pozwolą wszystkim śledzić i pobierać zagregowane dane o wydatkach wśród reklamodawców w poszczególnych regionach.

W przypadku wszystkich innych krajów nie będzie w tej chwili aktywnie wykrywać ani reaktywnie przeglądać ewentualnych kampani. Jednak zdecydowanie zachęca reklamodawców w tych krajach do autoryzowania i dodawania odpowiednich zastrzeżeń, zwłaszcza w szybko zmieniającym się w tym kontekście ustawodawstwie.

We wszystkich przypadkach reklamodawca musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji wyborczych lub reklamowych w krajach, w których chce wyświetlać swoje kreacje. Dzięki nowym narzędziom Facebooka organy ustawodawcze w poszczególnych krajach będą teraz w lepszej pozycji, by rozważyć, jak chronić procesy wyborcze odpowiednimi przepisami.

W krajach, w których jeszcze nie wykryto ani nie przeglądano szczegółowo tego typu reklam, narzędzia te dostarczą swoim wyborcom więcej informacji o tym, kto wpływa na ich głos.

API Biblioteki Reklam

Władze Facebooka są świadome, że nie są i nigdy nie będą w stanie wszystkiego badać i śledzić na bieżąco samodzielnie, dlatego też udostępniają dostęp do  interfejsu API biblioteki reklam na całym świecie, aby zainteresowani, w tym dziennikarze, grupy zajmujące się fake newami i inne osoby mogły analizować prowadzone na portalu kampanie reklamowe dotyczące problemów społecznych, wyborów lub polityki.

Rozszerzono już dostęp do API w marcu tego roku, wprowadzono jednak dodatkowe ulepszenia, aby użytkownicy mogli łatwo uzyskiwać dostęp do reklam z danego kraju i analizować konkretnych reklamodawców. Facebook pracuje także nad ułatwieniem dostępu do biblioteki obrazów reklam, filmów i ostatnio wyświetlanych kreacji.

Będzie także nadal współpracować z rządami, organizacjami obywatelskimi i instytucjami w celu podniesienia poziomu uczciwości procesów wyborczych na całym świecie.

“Nasza praca na rzecz ochrony wyborów nigdy się nie kończy, ale wierzymy, że takie zmiany w dalszym ciągu prowadzą nas we właściwym kierunku.”

Źródło: Facebook Newsroom