Termin „manipulacja online” tuż przed wyborami kojarzy się przede wszystkim z dezinformacją. Ale co z technicznymi sposobami manipulowania wyborcami w Internecie? Do tej pory nie zwracano na nie zbyt wiele uwagi. Firefox postanowił rozwiązać ten problem. Opracował Firefox EU Elections Toolkit zawierający m.in. narzędzia umożliwiające niezależne badania treści online.

Manipulacja w sieci: fałszywe wiadomości to nie główny problem

Dezinformacja w ostatnich latach była bardzo szeroko omawianym tematem zarówno w życiu codziennym, wiadomościach jak i nauce. Obecnie, a więc na krótko przed eurowyborami, wydaje się, że temat znów się rozrasta. Według danych Komisji Europejskiej 73 proc. użytkowników Internetu w Europie obawia się dezinformacji w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne UE.

Jednak badania dowodzą również, że publiczna debata na temat dezinformacji odbywa się bardzo szczegółowo, co znacznie zwiększa świadomość zagrożenia. Ważne jest podjęcie działań przeciwko niej. Na przykład użytkownicy, którzy zasięgają informacji z Internetu na temat wyborów i potencjalnych kandydatów, powinni zdecydowanie pozostać krytyczni i ostrożni.

Dziennikarze, naukowcy i inni eksperci zgadzają się z tym, że wpływ dezinformacji jest obecnie niezwykle ograniczony, a tradycyjne wiadomości są nadal podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji. Nie oznacza to jednak, że ryzyko manipulacji zniknęło. W rzeczywistości musimy zadbać o zachowanie czujności i nie bagatelizować nowych, równie problematyczne formy manipulacji, które do tej pory były mniej obecne w mediach i nauce.

Zestaw narzędzi dla dobrze poinformowanych wyborców

Gdy przeglądamy strony internetowe, nasze dane osobowe często są gromadzone za pomocą skryptów lub widżetów na tychże stronach. Takie skrypty nazywają się trackerami. Wiele osób nie życzy sobie, aby informacje zebrane za pomocą trackerów były wykorzystywane do celów reklamowych. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której wielu ludzi nie wie i która do tej pory nie była szeroko dyskutowana – dane użytkowników mogą być również wykorzystywane do prób manipulacji.

Firefox angażuje się w otwarty i bezpłatny Internet, który zapewnia dostęp do niezależnych informacji dla wszystkich. Dlatego stworzył „Firefox EU Elections Toolkit”. Jest to strona internetowa, na której użytkownicy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób śledzenie i nieprzejrzyste reklamy online wpływają na ich zachowanie podczas głosowania. Strona podaje także informacje o tym jak mogą się łatwo chronić przed dezinformacją. Wszystko to dzięki dodatkom do przeglądarki i innym narzędziom. „Firefox EU Elections Toolkit” jest teraz dostępny online w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Aby z niego korzystać nie potrzeba posiadać wiedzy technicznej ani związanej z polityką.

Dokonaj niezależnego wyboru, gdy ma to największe znaczenie

Oczywiście manipulowanie w sieci ma znaczenie nie tylko w okresie wyborów. Jednak w obliczu zbliżających się eurowyborów znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, która wymaga zastosowania praktycznych środków. Jest to ważne dlatego, że zainteresowanie wyborami, programami, partiami i kandydatami wzrasta bardziej niż w ostatnich latach. Coraz więcej obywateli UE zdaje sobie sprawę jak ważne są wybory parlamentarne. Rosną wymagania wobec parlamentarzystów. Pojawia się też wielu nowych wyborców, dla których ważne są kwestie internetowe. Muszą oni jednak dowiedzieć się o wyborach, ich tle i konsekwencjach.

Firefox chce mieć pewność, że każdy ma możliwość podejmowania świadomych decyzji. Jednak szczegółowa wiedza techniczna nie jest obowiązkowa dla uzyskania niezależnych informacji. Internet ze wszystkimi jego zaletami i niemal nieograniczonymi możliwościami jest otwarty i dostępny dla wszystkich, niezależnie od demografii.

Źródło: blog.mozilla.org