Google otrzymał misję nauczenia najmłodszych użytkowników Internetu, jak wykrywać fałszywe wiadomości. Firma rozszerzyła swój internetowy przewodnik bezpieczeństwa dla dzieci o techniki i gry, aby pomóc im w lepszym opanowaniu informacji znajdujących się online.

Ta rozbudowa jest częścią inicjatywy „Be Internet Awesome” skierowanej do rodzin, nauczycieli oraz dzieci. Ma to pomóc młodym ludziom stać się lepszymi użytkownikami Internetu.

Inicjatywa ta, zgodna ze standardami edukacyjnymi Międzynarodowego Towarzystwa Technologii w Edukacji (ISTE) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych (AASL), zawiera tzw. „Internet Code of Awesome” wspierany przez plany lekcji, które obejmują tematy takie jak: „Podziel się z opieką”, „Zabezpiecz swoje tajemnice”, „Fajnie jest być miłym” i „Kiedy masz wątpliwość, rozmawiaj”.

Nie daj się fake newsom

Nowe działania są wymienione w oddzielnym punkcie kodeksu nazwanym: „Don’t Fall for Fake”. Google opracowało je we współpracy z Anne Collier, dyrektorem wykonawczym The Net Safety Collaborative, oraz Faith Rogow, PhD, współautorką The Teacher’s’s Guide i współzałożycielem National Association for Media Literacy Education.

Google ogłosiło nowe działania na blogu, w poście napisanym przez Amy Mascott, byłą nauczycielkę liceum, która prowadzi stronę internetową dla rodziców – learnmama.com. Technologia może poprawić życie w klasie, jak i poza nią. Jednak autorka posta ostrzega:

„Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, takimi jak uczenie się odpowiedzialnej komunikacji, bycie uprzejmym i dobrym w Internecie oraz umiejętność rozszyfrowywania tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe”.

Działania wymienione w programie nauczania cyfrowego bezpieczeństwa i obywatelstwa Google są następujące:

„Nie daj się złapać na phishing!” – dzieci studiują e-maile i wiadomości tekstowe, aby próbować wykryć phisherów.

„Kim naprawdę jesteś?” – młodzież praktykuje odpowiadanie na podejrzane wiadomości, aby zweryfikować tożsamość nadawcy.

„O tych botach” – dzieci biorą udział w pytaniach i odpowiedziach dotyczących wykrywania chatbotów i interakcji z nimi.

„Czy to na pewno prawda?” – dzieci uczą się, jak wykorzystywać kryteria, takie jak motywy i wiedza, w celu ustalenia wiarygodności przy ocenie źródeł.

„Dostrzeganie dezinformacji online” – uczniowie poznają techniki takie jak wykrywanie fałszywych adresów URL i ocenianie nagłówków. Uczą się również jak w praktyce zastosować wiedzę, którą poznali podczas zajęć „Czy to na pewno prawda?”

Google zebrał wszystkie te techniki razem w grze online „Interland: Reality River”. Polega ona na odpowiadaniu na pytania, aby móc stawiać czoła oraz unikać phisherów.

„Internet Code of Awesome” zawiera również dokładną lekcję na temat tego, jak dzieci mogą konfigurować swoje ustawienia prywatności, aby giganci technologiczni, tacy jak Google, nie mogli śledzić wszystkiego, co robią. Albo przynajmniej nie z taką łatwością.

Plany lekcji skierowane są przede wszystkim do dzieci w wieku 7-12 lat, ale dla starszej młodzieży również mogą być przydatne. Ta inicjatywa jest częścią szerszego wysiłku Google, która ma na celu powstrzymanie rozpowszechniania fałszywych wiadomości w Internecie.