Zainteresowanie użytkowników budzi powołanie przez Krajową Radę Sądownictwa sędziów posiadających negatywną opinię samorządów sędziowskich oraz sędziów wizytatorów. W sieci czytamy, że przebieg konkursów rażąco odbiegał od przyjętych obowiązujących standardów, a KRS zignorowała przedstawione opinie. Temat KRS w dniu wczorajszym uzyskał ponad 1,2MLN zasięgu i ponad 5K publikacji.

Duży udział w budowaniu zasięgu miał Paweł Kukiz w kanale Facebook.

W sieci zauważalne są zarzuty w stronę rządu PiS.

W obrębie tematu zaobserwowano niewiele wypowiedzi o sentymencie jednoznacznie negatywnym. Podwyższony odsetek wypowiedzi pozytywnych związany jest z wpisami związanymi z przekazywaniem 1% podatku, zawierającym słowom kluczowe ‘KRS’.