W ostatnich 24 godzinach w sieci ukazała informacja o projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poza zmianą tytułu dokumentu z „przemocy w rodzinie” na „przeciwdziałaniu przemocy domowej” kontrowersje budzą dwie zawarte w nim propozycje zmian. Według tej nowelizacji przemocą nie będzie już jednorazowy akt agresji, ale powtarzająca się przemoc w rodzinie.

Druga zmiana dotyczy kwestii tzw. „Niebieskiej Karty”. Aktualna ustawa pozwala na założenie jej bez wyraźnej zgody ofiary przemocy domowej. Zmiana w ustawie będzie jednak wymagała pisemnej zgody tej osoby.

Na obecną chwilę premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że projekt wróci do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów.

Zasięg tematu w sieci w krótkim czasie osiągnął ponad 1 MLN.

Największy zasięg budowały profile informacyjne, feministyczne oraz oficjalne profile polityków i dziennikarzy.

Internauci licznie komentują temat nowelizacji jak i aktualne rządy #PiS.

Automatyczne badanie sentymentu wypowiedzi wykazało umiarkowany poziom liczby wpisów negatywnych. Najwięcej opinii tego rodzaju pojawiło się na portalach twitter.com i facebook.com.