Poniedziałek 30.10 upłynął relatywnie spokojnie pod względem ruchu w social media. Popularność głośnych
w minionych dniach tematów wygasała, a nowe dopiero zaczynają zdobywać zainteresowanie. Największy ruch medialny przypadł w udziale #KRS oraz #ProtestMedyków.

#KRS

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła decyzję o niepowoływaniu asesorów sądowych z listy przedstawionej przez ministra sprawiedliwości. Według ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka oznacza to, że #KRS uwikłane jest w spór polityczny i określił członków rady mianem kasty, która stoi ponad prawem. Według rzecznika #KRS Waldemara Żurka kandydaci nie spełniali wymogów ustawowych. Sprawę skomentował także szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że konflikt między Zbigniewem Ziobrą, a Krajową Radą Sądownictwa jest jak najbardziej widoczny.

Największy wpływ w tej sprawie mają profile informacyjne.

Temat ten wywołał burzliwe dyskusje w sieci. Pojawiają się zarówno głosy przychylne, jak i negatywne wobec obu stron potencjalnego konfliktu.

#ProtestMedyków

Lekarze rezydenci kończą swój protest głodowy, zapowiadają jednak nowe działania. Chodzi między innymi
o poprawę jakości świadczonych usług medycznych kosztem liczby przepracowanych godzin – rezydenci będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż zakładają przewidziane normy. Oprócz tego jako Porozumienie Zawodów Medycznych młodzi lekarze zostali włączeni do Rady Dialogu Społecznego
z prawem głosu. Resort zdrowia pozytywnie zareagował na decyzję o zakończeniu protestów i jest gotowy do dalszych rozmów.

Największe zasięgi w temacie generowały: profil Porozumienie Rezydentów OZZL, profile medialne oraz te kojarzone z opozycją.

Według zebranych danych temat zaczął budzić skrajne emocje, a oprócz głosów poparcia dla protestujących
w dyskursie pojawiły się także wątki polityczne oraz krytyka rezydentów.

Dynamika popularności hashtaga #ProtestMedyków w social media przez cały okres trwania protestu:

Zasięgi i wzmianki dla informacji i wpisów związanych z tematem:

Szersze podsumowanie tematu można przeczytać tutaj.

Komentarz

Widoczny jest nagły wzrost zainteresowania tematem #KRS w minionym dniu, podczas gdy temat protestu lekarzy rezydentów powoli zanika (choć dalej dominował w skali kraju).

Dynamika zainteresowania protestem rezydentów:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here