Wśród wydarzeń ze świata polityki, największe zainteresowanie 8.03 generował hashtag #Marzec68. Popularność zyskiwały także dwa hashtagi związane z wizytą premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli – chodzi o jego udział w #BrusselsForum, a także przedstawienie tzw. “Białej księgi” związanej z reformami sądownictwa w Polsce.

#Marzec68

Wczoraj odbywały się uroczystości związane z 50-leciem wydarzeń w marcu 1968. Prezydent Andrzej Duda na Dworcu Gdańskim oddał hołd kilkunastu tysiącom Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy w 1968 roku w ramach antyżydowskiej kampanii komunistycznych władz, zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Później prezydent przemawiał także przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie znajduje się tablica poświęcona tej sprawie.

Największe zasięgi w tym temacie odnotowały profile medialne oraz rządowe. Widoczny był także głos Tomasza Lisa.

Oprócz komunikatów informacyjnych, widoczne były wpisy o charakterze patriotycznym, a także mocne słowa krytyki wobec komunistycznych władz z tamtych lat. W obrębie tego hashtaga toczyły się także spory polityczne.

#BrusselsForum

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji Brussels Forum organizowanej przez think tank German Marshall Fund. Są to coroczne spotkania poświęcone bieżącym problemom politycznym i gospodarczym po obu stronach Atlantyku. Premier mówił tam m.in. o traktowaniu niektórych państw we wspólnocie europejskiej, jako „bardziej równe”; tłumaczył potrzebę wprowadzenia zmian w systemie sądownictwa;
a także precyzował kwestie związane z nowelizacją ustawy o IPN.

Największe zasięgi w tym temacie generowały profile rządowe i profile informacyjne. Widoczne były także głosy dziennikarzy i ekspertów.

W obrębie tego hashtaga dominowała komunikacja związana z partią rządzącą.

#BiałaKsięga

Na wczorajszym spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jeanem-Claudem Junckerem, premier Mateusz Morawiecki przedstawił tzw. „Białą księgę” dotyczącą reform polskiego sądownictwa. Dokument zawiera m.in. wyjaśnienia i uzasadnienia poszczególnych problemów i wątpliwości. Posłowie opozycji skrytykowali dokument, zarzucając mu zakłamywanie rzeczywistości.

Oprócz profili rządowych i informacyjnych, wysokie zasięgi osiągały także profile opozycji.

Oprócz głosów popierających partię rządzącą, widoczne były także słowa krytyki pod jej adresem. Temat ten stał się również przyczynkiem żywych dyskusji politycznych.

Komentarz

Hasło „Brussels Forum” uzyskało niewielki wzrost zainteresowania. „Biała księga” przyciągała umiarkowaną uwagę społeczności internetowej. W skali kraju zdecydowanie dominowało hasło „marzec ‘68”.