Największe zainteresowanie społeczności internetowej w minionym dniu przyciągała Krajowa Rada Sądownictwa. Stosunkowo wysoki poziom popularności odnotowały także Inicjatywa Trójmorza oraz Marine Le Pen.

Krajowa Rada Sądownictwa

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa została zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) – została ona uznana za organ upolityczniony. W głosowaniu zatwierdzającym tę decyzję uczestniczyli przedstawiciele rad sądowniczych z 22 państw Europy. Na dzisiejszym posiedzeniu KRS przyjęty został natomiast wniosek o omówienie wczorajszej decyzji ENCJ i ewentualnego wystąpienia z tej organizacji. Zasięg i wzmianki dla hasła “KRS”:
Największe zasięgi w tym temacie osiągały liberalne źródła informacyjne i dziennikarskie, a także profile krytyczne wobec strony rządzącej.


W obrębie tego tematu widoczne były żywe spory polityczne. Część internautów zwracała uwagę na fakt, że w ENCJ nie zasiadają także np. Niemcy.


Inicjatywa Trójmorza

Wczoraj w Bukareszcie rozpoczął się trzeci szczyt Inicjatywy Trójmorza – organizacji zrzeszającej 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego, w której skład wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Mówił on m.in. o poparciu Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy, a także roli Unii Europejskiej i NATO jako jej zworników. Duda wspomniał także o konieczności realnych działań oraz projektach wchodzących w fazę wykonawczą, związanych np. z transportem, energetyką i cyfryzacją. Zasięg i wzmianki dla hasła “Trójmorza”:

Największe zasięgi w tym temacie osiągały profile informacyjne i dziennikarskie, a także oficjalne profile rządowe.

W obrębie tego tematu widoczne były podawane dalej komunikaty informacyjne, a także dyskusje polityczne o stosunkowo niewielkim natężeniu.

Marine Le Pen

O liderce francuskiego Zjednoczenia Narodowego pisano ze względu na jej wypowiedź, według której w Polsce obecnie rządzą idee bliskie jej ugrupowaniu. Le Pen wypowiadała się także pozytywnie o rządach Włoch, Austrii i Węgier (głównie w kontekście surowszej polityki migracyjnej) oraz apelowała o konsolidację wysiłków konserwatywnych stronnictw przed następnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zasięg i wzmianki dla hasła “Le Pen”:
Największe zasięgi w tym temacie osiągały liberalne źródła informacyjne i dziennikarskie.

W obrębie tego tematu widoczne były dyskusje i spory polityczne o stosunkowo niewielkim natężeniu.

Komentarz

Marine Le Pen uzyskała niewielki wzrost zainteresowania. Krajowa Rada Sądownictwa odnotowała popularność na umiarkowanym poziomie i była najważniejszym hasłem w 7 województwach (głównie we wschodniej części kraju). Najwięcej uwagi społeczność internetowa poświęcała Inicjatywie Trójmorza, która dominowała w większości regionów.