Spośród wydarzeń medialnych z ubiegłego dnia, największe zainteresowanie internautów przyciągało ogłoszenie kandydatury Andrzeja Celińskiego na urząd prezydenta Warszawy. Wysoką popularność osiągały także doniesienia w sprawie KRS. Oprócz tego nieco uwagi użytkowników sieci przykuwał hashtag #KoalicjaObywatelska.

Krajowa Rada Sądowictwa

Wczoraj do Warszawy zawitali przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). Organizacja ta zrzesza 24 rady sądownicze z 20 krajów Unii Europejskiej. Polska Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła w zakładaniu tego organu w 2004 roku. Obecnie mówi się jednak o niejasnym statusie członkostwa KRS w ENCJ – w związku z reformą sądownictwa istnieje ryzyko, że europejscy sędziowie wykluczą polski organ ze swojego grona. Zasięg i wzmianki dla hasła “KRS”:

Oprócz profili informacyjnych, w obrębie tego tematu widoczne było duże natężenie głosów krytycznych wobec strony rządzącej.

Wśród wypowiedzi internautów dominowały spory polityczne.

#KoalicjaObywatelska

Według ostatnich doniesień, w sobotę liderzy Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer zaprezentują kandydaturę europosła Jarosława Wałęsy na urząd prezydenta Gdańska, w lipcu natomiast Koalicja Obywatelska ogłosi kogo wystawi w wyborach w Olsztynie. Jednocześnie liderzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zadeklarowali, że mają plan wystartować wspólnie także w wyborach europejskich
i parlamentarnych.

Największe zasięgi w tym temacie osiągały profile Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Widoczny był także głosy krytyczne wobec rządu.

Dyskurs w obrębie tego hashtaga był zdominowany przez komunikaty informacyjne.

Andrzej Celiński

Sojusz Lewicy Demokratycznej oficjalnie ogłosił wczoraj, że Andrzej Celiński będzie kandydatem tej partii na urząd prezydenta Warszawy. Decyzja o poparciu tej kandydatury zapadła jednogłośnie w radzie warszawskiego okręgu SLD. Sam zainteresowany mówił, że podjęcie decyzji o starcie w wyborach było jedną z najtrudniejszych decyzji w jego życiu. Wspominał też o potrzebie równości, wspólnoty, tolerancji, które powinny być rozwijane przez państwo w stosunku do wszystkich obywateli. Zasięg i wzmianki dla hasła “Celiński”:

Największe zasięgi generowały profile informacyjne. Widoczne były także głosy zwolenników opozycji.

W temacie tym dominowały spory polityczne dotyczące wyścigu o fotel prezydenta Warszawy.

Komentarz

Hasło “Koalicja Obywatelska” przyciągało niewielkie zainteresowanie internautów. Fraza “Krajowa Rada Sądownictwa” uzyskała przeciętną popularność, ale była tematem przewodnim w 5 województwach. Najwyższe wyniki uzyskał Andrzej Celiński, który dominował w skali kraju.

An