W minionym dniu największe zainteresowanie przyciągała wypowiedź Micka Jaggera, która przez niektóre źródła była interpretowana jako odpowiedź na list Lecha Wałęsy. Wysoką popularność uzyskała również Puszcza Notecka za sprawą budowy na jej terenie. Nieco uwagi użytkowników sieci przyciągała także I Prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Mick Jagger

Podczas niedzielnego koncertu Mick Jagger (The Rolling Stones) powiedział “Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać”. Słowa te przez niektóre źródła zostały odczytane w kontekście listu Lecha Wałęsy, który poprosił członków grupy o wsparcie w obronie niezależności sądów. Zasięg i wzmianki dla hasła “Mick Jagger”:

Największe zasięgi w tym temacie, oprócz źródeł informacyjnych, osiągały profile związane z opozycją, a także te krytyczne wobec rządu.

W obrębie tego tematu widoczne były dyskusje polityczne. Znaczną część wypowiedzi stanowiły opinie krytyczne względem obecnego rządu.

Puszcza Notecka

W ostatnim czasie w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia budowy, która trwa na brzegu jeziora położonego w Puszczy Noteckiej. Inwestycja została zlecona przez firmę D.J.T. z Poznania. Prace trwają od trzech lat, wątpliwości budzi natomiast fakt wydania zgody na budowę na terenie objętym ochroną. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział kontrolę tego przedsięwzięcia. Zasięg i wzmianki dla hasła “Puszczy Noteckiej”:

W top wpływu widoczne były profile informacyjne, profil komentatorski (Żelazna logika), głos Roberta Biedronia, a także profile związane
z ekologią.

Wśród wypowiedzi internautów przeważały stanowiska krytyczne wobec inwestycji.

Małgorzata Gersdorf

W związku z niejasnym statusem I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf zdecydowano, że nie uzyska ona wynagrodzenia za czas urlopu. Decyzja ta ma uchronić przed odpowiedzialnością karną pracowników zajmujących się tą sprawą. Według Józefa Iwulskiego, istnieje możliwość, aby wypłacić jej tylko część wynagrodzenia niebudzącą żadnych wątpliwości, a pozostałą część złożyć w depozycie finansowym
i ewentualnie wypłacić dopiero po ostatecznym rozwiązaniu kwestii, którą najprawdopodobniej rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zasięg i wzmianki dla hasła “Gersdorf”:

Największe zasięgi w tym temacie generowały profile informacyjne i dziennikarskie. Widoczny był także głos krytyczny wobec strony rządzącej oraz materiał zagranicznego youtubera.

W obrębie tego tematu widoczne były gorące spory dotyczące reformy sądownictwa, a także statusu I Prezes SN.

Komentarz

Małgorzata Gersdorf uzyskała przeciętne zainteresowanie użytkowników sieci. Puszcza Notecka odnotowała wyniki na umiarkowanym poziomie. Najwyższą popularność osiągnął Mick Jagger, który dominował w skali kraju.