Wszystkie badane tematy utrzymywały się na podobnym pułapie pod względem zasięgu. Najpopularniejsze okazały się informacje związane z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – odnotowały one zasięg na poziomie około 900 tys. Przekop Mierzei Wiślanej uzyskał ponad 800 tys. zasięgu, a Hanna Zdanowska ponad 740 tys potencjalnych kontaktów. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku liczby wypowiedzi – tutaj na pierwszym miejscu znalazł się przekop Mierzei Wiślanej z wynikiem ponad 1 tys. wpisów. Hanna Zdanowska uzyskała około 800 wzmianek, a Władysław Kosiniak-Kamysz 500.

Każdy z wymienionych tematów wygenerował podwyższony poziom negatywnego sentymentu wypowiedzi, ale należy zauważyć, że w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza rezultaty te były bardzo wysokie.

Pod względem zainteresowania w wynikach wyszukiwania Google, szef PSL odnotował natomiast raczej niskie rezultaty. Przekop Mierzei Wiślanej uzyskał stosunkowo wysokie wyniki i dominował w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Największą popularność uzyskała Hanna Zdanowska, a tematy z nią związane były najważniejsze w zdecydowanej większości regionów kraju.