Największą liczbę wzmianek wygenerował temat strajku w PLL LOT (ponad 10 tys. wypowiedzi). Ustanowienie 12.11.2018 dniem wolnym od pracy osiągnęło wynik prawie o połowę mniejszy – około 5,5 tys. wpisów.

Nieco inaczej natomiast sytuacja wyglądała w zestawieniu zasięgu – tutaj wyższy wynik odnotował temat “12 listopada” z zasięgiem na poziomie około 9,5 mln potencjalnych kontaktów. Dla porównania – strajk w PLL LOT uzyskał nieco ponad 4,6 mln zasięgu.

W obu tematach stwierdzono wysoki poziom negatywnego sentymentu wypowiedzi. Znaczna część wpisów wyrażała stanowiska krytyczne wobec partii rządzącej.

Pod względem zainteresowania w Google, w całym kraju zdecydowanie dominowało hasło “12 listopada”.