Wyższym zainteresowaniem cieszył się temat stłuczki kolumny rządowej przewożącej wicepremier Beatę Szydło – temat ten odnotował zasięg na poziomie 7,4 mln potencjalnych kontaktów z informacją oraz blisko 3,3 tys. wzmianek. Popularność tematu “Tęczowy piątek” była nieco niższa, ale zainteresowanie nim także można rozpatrywać jako wysokie – odnotował on zasięg na poziomie 5 mln oraz około 2,7 tys. wzmianek.

W obu tematach stwierdzono podwyższony poziom wypowiedzi negatywnych – w przypadku pierwszego, wypowiedzi krytyczne dotyczyły najczęściej obecnej sytuacji politycznej i odnosiły się w sposób nieprzychylny do strony rządzącej, w drugim natomiast widoczne było wyraźne nagromadzenie wpisów negatywnych względem opisywanej inicjatywy.

Pod względem zainteresowania w Google, wyraźnie wyższe wyniki odnotował temat “Tęczowy piątek”, który zdecydowanie dominował w skali kraju.