W ubiegłym dniu doniesienia medialne zdominowane zostały przez wydarzenia wokół Sądu Najwyższego. Największe zainteresowanie przyciągała I Prezes SN Małgorzata Gersdorf. Nieco popularności uzyskała także akcja hashtag opozycji #WolneSądy. Sama fraza “Sądu Najwyższego” również odnotowała wyniki na bardzo wysokim poziomie.

Sąd Najwyższy

W nocy z 3 na 4 lipca w pełni weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej zapisów obniżono wiek emerytalny sędziów do 65 lat (do 60 w przypadku kobiet). Część z nich przejdzie w stan spoczynku, chyba że złożą stosowny wniosek do prezydenta, poparty odpowiednimi badaniami lekarskimi. W SN utworzono także nowe izby, do orzekania dopuszczono ławników, pojawiła się możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej oraz zmodyfikowano funkcje Izby Dyscyplinarnej. Największe wątpliwości budzi skrócenie kadencji obecnego składu sędziowskiego – według przeciwników reformy jest to niezgodne z konstytucją. Zwracają także uwagę, że na nominację nowego prezesa mogą mieć wpływ politycy. Zasięg i wzmianki dla hasła “Sądu Najwyższego”:

Oprócz profili informacyjnych, w obrębie tego tematu widoczne były źródła krytyczne wobec obecnego rządu.

Poza komunikatami informacyjnymi (w tym: związanymi z protestami w omawianej sprawie), widoczne były także liczne słowa krytyki pod adresem partii rządzącej.

Małgorzata Gersdorf

Największe zainteresowanie mediów oraz użytkowników sieci przyciąga osoba I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która w myśl nowych zapisów powinna ustąpić ze stanowiska. Jej zdaniem jednak kadencyjność prezesa Sądu Najwyższego nie podlega zmianom ustawowym
i dziś w standardowym trybie pojawiła się w pracy. Zasięg i wzmianki dla hasła “Gersdorf”:

Największe zasięgi w tym temacie generowały profile informacyjne. Widoczny był także głos krytyczny wobec strony rządzącej.

W obrębie tego tematu widoczne były spory polityczne oraz liczne komentarze negatywne wobec I Prezes SN.

#WolneSądy

W związku z ostatnimi wydarzeniami, opozycja ponownie rozpoczęła promocję hashtaga #WolneSądy. Tym razem jest on związany
z wydarzeniami wokół Sądy Najwyższego, a także m.in. demonstracjami przed jego siedzibą.

Największe zasięgi w tym temacie odnotowały profile opozycji, a także te krytyczne wobec rządu. Widoczne były też źródła informacyjne.

Wśród wypowiedzi zauważyć można było komunikaty informacyjne związane z protestami, a także wypowiedzi krytyczne wobec partii rządzącej.

Komentarz

Zainteresowanie hasłami “Sąd Najwyższy” i “Małgorzata Gersdorf” wzrastało w podobny sposób. Małgorzata Gersdorf uzyskała nieco wyższa popularność, ale w skali kraju dominował temat Sądu Najwyższego. Akcja #WolneSądy funkcjonowała głównie w social media, poza nimi natomiast przyciągała niewiele uwagi użytkowników sieci.