W dniu wczorajszym w sejmie przedstawiono kolejną wersję nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Po naciskach ze strony #KE wprowadzono zmiany pozwalające na powrót do pracy sędziów, którzy mieli przejść w stan spoczynku z powodu wieku. Nowelizacja została pomyślnie przegłosowana, obecnie została oddana do Senatu.

12K wzmianek wygenerowało zasięg na poziomie 7,7MLN.

Największy udział w budowaniu zasięgu brały konta o nastawieniu liberalnym.

W sieci zauważalne są stwierdzenia, że #PiS ugiął się pod naciskiem organów Unii Europejskiej.

W obrębie tematu zaobserwowano podwyższony odsetek wypowiedzi negatywnych – 24%, które pojawiały się głównie w kanale Facebook i na portalach fakty.interia.pl oraz wiadomości.wp.pl.