Według doniesień medialnych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma w przyspieszonym trybie rozpatrzyć skargę Komisji Europejskiej na Polskę w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Według wczorajszych informacji Krajowa Rada Sądownictwa ogłosiła też, że zastosuje się do wyroku TSUE.

Temat ten generował umiarkowane zainteresowanie w sieci – uzyskał on około 800 wzmianek i blisko 1,5 mln zasięgu.

Największe zasięgi w tym temacie odnotowały profile informacyjne i dziennikarskie.

W obrębie tego tematu widoczne były przede wszystkim podawane dalej komunikaty informacyjne, a także spory polityczne o umiarkowanym natężeniu.

Automatyczne badanie sentymentu wykazało podwyższony poziom wypowiedzi negatywnych w obrębie tego tematu.