Miasta wojewódzkie – podsumowanie

Najaktywniejszym profilem w zestawieniu, biorąc pod uwagę sumę wszystkich fanów profilu, średnią liczbę postów publikowanych jednego dnia oraz sumę interakcji generowanych przez internautów w jego obrębie, był profil Łodzi. Dodatkowo wpisy zamieszczane na tym fanpage’u zajęły aż 8 z 15 miejsc w zestawieniu postów zyskujących najwyższą sumę interakcji.

Wysokie rezultaty, biorąc pod uwagę analizowane aspekty, osiągały też profile miast takich jak: Kraków, Wrocław, Warszawa i Gdańsk. Miasto Lublin odnotowało dwa posty w ścisłej czołówce zestawienia wpisów generujących najwyższą sumę interakcji.

W przypadku Lublina wyraźnie widoczny był również znaczny przyrost nowych fanów, mniej więcej w środku miesiąca. Wyniki w podobnej skali uzyskały Kielce 27 sierpnia. W tym aspekcie najwyższe wyniki generowała Warszawa, zaraz na początku przyjętego okresu analizy. Wrocław natomiast może pochwalić się najbardziej stabilnym przyrostem fanów w ciągu całego badanego przedziału czasowego.

Dane statystyczne