Kiedy ludzie dyskutują o nauce, często przypisują dane jej kwestie poglądom politycznym. Kiedy ktoś zastanawia się nad różnymi źródłami dwutlenku węgla w atmosferze, musi być po prawej stronie. Nie jest – to tylko nauka. Kiedy ktoś twierdzi, że uzależnienie jest chorobą mózgu i wymaga leczenia, a nie kary, to musi być po lewej stronie. Nie jest – to tylko nauka.

W nauce lewica i prawica oznaczają różne rzeczy, ale nie dotyczą one polityki. Nauka nie ma wpływu na ideologię, bo nie można przewidzieć, jakie kto ma przekonania. W nauce lewo i prawo nie odnoszą się do poglądów. Lewy i prawy to ogony rozkładów.

Wszystko istnieje w rozkładach

Jeśli zmierzymy wszystkich swoich znajomych i naniesiemy ich wysokości na wykresie, otrzymamy rozkład wysokości zbliżony do „rozkładu normalnego”. To jest tzw. krzywa dzwonowa, którą zna wielu z nas. W takiej krzywej lewym skrzydłem byliby ludzie niżsi niż „normalni”, a prawym skrzydłem byliby ludzie wyżsi niż „normalni”.

Istnieje wiele rodzajów rozkładów. Normalny nie jest jedynym. Istnieje rozkład chi kwadrat. Istnieje rozkład Poissona. Rozkłady wykładnicze. Ale niezależnie od rozkładu, lewica i prawica mają znaczenie w nauce. Są skrajnościami rozkładów.

Jako kraj Ameryka staje się coraz bardziej skrajna w swojej polityce. Pew Research Center wykonał badanie pokazujące, jak zmienił się rozkład spójnej identyfikacji z konserwatyzmem i liberalizmem w odniesieniu do przynależności do partii politycznych. Ameryka zwykła wyglądać jak kraj z jednym rozkładem ideologii. Teraz zaczyna wyglądać jak dwa kraje z oddzielnymi rozkładami.

Cechą skrajności jest to, że rzadko trwa długo w nauce. Jeśli reakcja chemiczna przebiega zbyt szybko, kończy się szybko – czasami w wyniku wybuchu. Kiedy króliki zaczną się bardzo szybko rozmnażać, przewyższą zapasy swojej żywności i populacja wymiera. Jeśli wilki zjedzą wszystkie króliki, głodują, a ich populacja zanika. Natura utrzymuje rzeczy w równowadze. Nauka uczy nas, że skrajności kosztują zbyt wiele. Pochłaniają zbyt dużo energii…

Nie ma znaczenia, czy dany Amerykanin jest po prawej, czy po lewej stronie. Ta osoba wciąż jest Amerykaninem. Kiedy ktoś próbuje być bardziej prawicowy niż jego sąsiad lub bardziej lewicowy niż jego współpracownik, wywiera energię, która nie pozwala mu już być prawdziwym Amerykaninem. Ta osoba zaczyna tracić amerykańską tożsamość i zyskiwać tożsamość lewej lub prawej strony. Ponieważ takie zjawisko jest zbyt trudne do utrzymania w normalnym środowisku, należy ją zmienić lub wypośrodkować, aby ta nowa równowaga pochłaniała mniej energii.

Ameryka ma bardzo wysoki wskaźnik produkcji żywności, najbardziej strzeżone granice oraz najlepsze systemy komunikacji i nawigacji w głębi kraju. Jedyną siłą na świecie, która mogłaby zniszczyć Stany Zjednoczone, są – jak wszystko na to wskazuje – Amerykanie.

Źródło: medium.com