01.07.2016 PiS zorganizował konwencję programową pod hasłem #PolskajestJedna, w tym samym czasie odbyła się rada krajowa PO pod hasłem #PolskaWolności. Jakie wnioski możemy wyciągnąć 48h po obu imprezach?

Zainteresowanie w sieci

Zebrane dane jednoznacznie wskazują, że większe zainteresowanie w sieci wzbudził kongres PiS.

Szczegółowe wyszukiwania

To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że w wypadku obu imprez zainteresowanie było bardzo małe
w porównanie np. z tematem #Ambergold i przesłuchań #MarcinaP.

Dodatkowo można było zaobserwować bardzo duże zainteresowanie wystąpieniem #Morawiecki.

Chronologia

#Polskajestjedna
Zebrane dane wskazują, że największym zainteresowaniem w sieci cieszyło się wystąpienie #PJK. Liczba wzmianek i interakcji mówi o tym, że pomimo b.dużego zainteresowania użytkowników sieci wystąpieniem #Morawiecki, nie znalazło ono szerokiego zrozumienia i sympatii.

#Polskawolności
Największa liczba wzmianek, zasięg w sieci oraz liczba interakcji wskazuje że punktem kulminacyjnym było wystąpienie #GS.

#Polskajestjedna vs. #Polskawolności

Analiza popularności (suma interakcji) postów i tweetów wskazuje na remis.

Analiza zasięgu, czyli dotarcia do potencjalnych wyborców wskazuje na ogromną dysproporcję pomiędzy obiema partiami.

To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że #PO i #PiS są jedynymi partami, które na chwilę obecną potrafią wytworzyć tak duża liczbę wzmianek w sieci, a one przekładają się na dotarcie do wyborców.

#Polskajestjedna
Profile, które miały największy wpływ na budowę zasięgu w sieci:

Najbardziej aktywne profile:

#Polskawolności
Profile, które miały największy wpływ na budowę zasięgu w sieci:

Najbardziej aktywne profile:

Miejsca dyskusji w sieci

Zebrane dane wskazują jednoznacznie ż żadnej ze stron nie udało się wyjść poza swój elektorat.

#Polskajestjedna

Konwersacja Twitter

#Polskawolności

Konwersacja Twitter

Sentyment

Chmura słów kluczowych

#Polskawolności top popularne psoty/tweety:

 #Polskajestjedna top popularne psoty/tweety:

Komentarz

Obie imprezy z perspektywy analizy zachowań użytkowników sieci dają kilka ciekawych wniosków:

#PiS bez #PBS w sieci nie wygrywa.
Według zebranych danych, pomimo tego że #kongresPiS przebiegł w sieci sprawnie, to nie było fajerwerków. Liczba nowych fanów zdobytych w sieci na tle ostatnich 6mc nie jest zaskakująco duża.

Fani ost. 6mc

W zestawieniu z danymi z profilu #PBS widać jednoznacznie, że to #PBS trzyma poparcie #PiS, a nie na odwrót.

Druga kluczowa sprawa to brak wyeksponowania planu na przyszłość. Przemówienie #Morawiecki nie stało się wiralem w sieci. Reasumując to nie był #PiS w sieci, który znamy z ostatnich lat.

#PO bez programu w sieci nie wygra
Dane jednoznacznie wskazują, że #PO technologiczne jest jedyną partią, która skutecznie samodzielnie może “lać się” z #PiS w sieci. #PO bez programu, co pokazuje analiza komentarzy pro #PO, długo nie utrzyma 2 pozycji w sondażach. Sympatycy #PO są zmęczenie #antypisem i brakiem rozwiązań.

Super sobotę podsumujemy cytatem Wielkiego Szu:

#ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem wygrał lepszy”

 

Dane: www.brand24.pl www.monitori.pl www.unamo.com www.google.com