Pod wpływem młodego pokolenia, m.in. pokolenia Z, miejsca pracy zmieniają się gwałtownie. Jest tak również w przypadku sposobu komunikowania się współpracowników w pracy i poza nią. Powinno stanowić to ostrzeżenie dla menedżerów.

Pracownicy coraz częściej korzystają ze swoich osobistych profili w mediach społecznościowych, aby komunikować się ze sobą w sprawach zawodowych, osobistych, ale też w celu wymiany opinii dotyczących polityki. Ale czy dyskusja na temat polityki i innych polaryzujących lub dzielących tematów różni się od dyskusji w pracy?

Polityka w godzinach pracy

Pracownicy poniżej 35 roku życia dyskutują o polityce używając do tego mediów społecznościowych, również podczas wykonywania obowiązków. W rzeczywistości prawie połowa (45 proc.) pracowników w wieku 18-34 lata nie zgadza się, że ich firma powinna z góry określać, czy pracownicy mogą wykorzystywać media społecznościowe do wyrażania poglądów politycznych w godzinach pracy.

Młodsi pracownicy czują się bardziej komfortowo w mediach społecznościowych, dlatego też obawiają się restrykcyjnych zasad dotyczących social media.

Trzy czynniki wpływają na to, dlaczego młodsi pracownicy sprzeciwiają się firmom regulującym rozmowy o polityce w mediach społecznościowych:

  • chcą pracować w firmie o podobnych poglądach politycznych;
  • cenią oddzielenie pracy od życia osobistego;
  • są bardziej skłonni do korzystania z mediów społecznościowych.

Ponad jedna trzecia pracowników w wieku 18–34 lata (36 proc.) uważa, że ważna jest praca dla firmy, której oficjalne stanowisko jest zbieżne z ich poglądami politycznymi. Tylko 20 proc. pracowników w wieku 35 lat i starszych podziela tę opinię.

Jeśli większość pracowników w biurze dzieli się opiniami politycznymi, młodsi pracownicy mogą uznać, że ich firma nie musi mieć polityki udostępniania tych opinii w mediach społecznościowych.

Po drugie, młodsi pracownicy częściej oddzielają swoją pracę od życia prywatnego. Polityka firmy, która reguluje sposób, w jaki pracownicy korzystają z mediów społecznościowych podczas pracy, może sprawić, że poczują, że ich firmy nadmiernie ingerują w ich życie osobiste.

Wreszcie, młodsi ludzie korzystają z mediów społecznościowych częściej niż starsi koledzy i swobodniej wyrażają się w social media, również w pracy. Zasady firmy, które ograniczają to, o czym pracownicy mogą rozmawiać w social media, mogą powodować, że młodsi pracownicy będą czuli się mniej swobodnie w miejscu swojej pracy. A na to ci najmłodsi zwracają najbardziej uwagę.

Pracownicy mogą obawiać się braku empatii i świadomości społecznej podczas dyskusji na temat poglądów politycznych w mediach społecznościowych. Aby zachować szacunek dla kultury w miejscu pracy, są bardziej otwarci na firmy regulujące dyskusje o polityce i pochodnych, drażliwych tematach.

„Problem z mediami społecznościowymi polega na tym, że nie wczuwasz się w sytuację innych, tak jak robisz to rozmawiając z nim twarzą w twarz” – powiedział Miles Maftean, specjalista ds. treści w Zety.com, narzędziu on-line do tworzenia CV.