Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  RAPORT: Twitter podsumowanie działań partii politycznych 14.12-20.12.2017