Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  RAPORT: Liderzy polityczni w social media – Twitter 23.08-29.08.2018