Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  Czy #EU60 zmieni preferencje wyborców w sieci?