Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  Dlaczego "uchodźcy" to puste paliwo rakietowe do PiS?