Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne (wzmiankowanie w całej sieci – analiza występowania nazwisk) Twitter

 

Dane szczegółowe o liderach

         

 

DANE