Poniższy raport nie zawiera część analitycznej. W analizowanym okresie najwiecej tweetów w sieci dotyczyło #PiS, na drugiem miejscu #PO.

Suma tweetów

Suma interakcji RT

Suma interakcji FAV

TOP autorzy

Analiza „wpisów mediów” pokazuje które media ile pisały o poszczególnych partiach politycznych i z jakim skutkiem.

Kluczowe słowa we wpisach dot. partii.
#PO

#PiS

#Nowoczesna

#hasztagi
#PO

#PiS

#Nowoczesna

TOP tweety
#PO ilość polubień

#PO ilość RT

#PiS ilość polubień

#PiS ilość RT

#N ilość polubień

#N ilość RT

TOP autorzy
#PO

#PiS

#Nowoczesna

DANE www.monitori.pl