Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

#PiS

#PO

#Nowoczesna

#Kukiz’15

#PSL

#SLD

 

DANE:
www.fanpagekarma.com
www.brand24.com
www.google.com
www.unamo.com
www.sentione.com
www.sotrender.com