Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

#PiS

#PO

#Nowoczesna

#Kukiz’15

#PSL

#SLD

#Razem

#Wolność