Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  RAPORT: Facebook podsumowanie działań partii politycznych: 13.11-19.11.2018