Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.
Dane do godz. 23:59 ostatniego z analizowanych dni.

Dane ogólne

  RAPORT: Facebook podsumowanie działań partii politycznych: 30.09-06.10.2019