Poniższy raport nie zawiera części analitycznej.

Dane ogólne

#PO

#Nowoczesna

#PiS

#Kukiz15