Średnia sondażowa i zaangażowanie w sieci.
Szansa na wygranie wyborów w 2019 przez PiS: 81,4% (+ 0,5% zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia).

Wyniki poszczególnych ugrupowań i niezdecydowani:
@PiS 39,24%
@PO 24,76%
@Kukiz’15
7,94%
@SLD
6,88%
@PSL
 6,11%
@Nowoczesna
4,88%
@Wolność 
3,03%
@Razem
2,9 %
Niezdecydowani 4,26%