Sondaże

Sondaże publikowane przez “Politykę w sieci” pochodzą z narzędzia zaprojektowanego specjalnie dla naszych potrzeb. Jego zadaniem jest analiza najświeższych wyników badań opinii publicznej odnośnie preferencji wyborczych Polaków (w wyborach parlamentarnych), pochodzących ze wszystkich najważniejszych pracowni, które zostały podane do wiadomości publicznej.

Zamieszczane przez nas wyniki generowane są na podstawie zaawansowanych modeli statystycznych, z uwzględnieniem danych historycznych, przy użyciu inteligentnego oprogramowania, które w swojej analizie uwzględnia szereg czynników wpływających na ostateczny kształt sondażu. Jego głównym zadaniem jest scalenie najświeższych rezultatów z istniejącą już bazą danych. Na tej podstawie można uzyskać informacje w znacznym stopniu zbliżone do rzeczywistości – program nie tylko poddaje analizie najnowsze wiadomości o poparciu dla poszczególnych partii, ale także zestawia je z archiwalnymi sondażami (również w kontekście ich zgodności z historycznymi wynikami wyborczymi), przez co “uczy się” wyciągać wnioski – w ten sposób niwelowane są na przykład niespodziewane wahania, “tąpnięcia sondażowe” i inne anomalie, a całościowy rezultat nie ulega “gorączce chwili”. W bazie nie uwzględniono wyników badań exit poll, ponieważ ich metodologia znacząco odbiega od tradycyjnego sondażu przedwyborczego.

Prawdopodobieństwo zwycięstwa w wyborach dotyczy lidera sondażu i podawane jest
w wartościach procentowych. Pozostała część wyniku dotyczy wszystkich innych partii ujętych w badaniu. Prawdopodobieństwo wygranej lidera obliczane jest na podstawie danych, które zawierają informacje o tym, ile razy w przeszłości lider sondaży o podobnej przewadze nad drugim w kolejności ugrupowaniem oraz będący w tym samym punkcie czasu przed wyborami, miał najwyższy wynik w wyborach, a ile razy został wyprzedzony. Wykorzystano przy tym najczęściej używany w naukach społecznych 95% przedział najwyższego prawdopodobieństwa.