Brytyjski Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu zorganizował konferencję, badając potencjalne szkody wywoływane problemami w przestrzeni internetowej. Po dyskusji pojawiła się recenzja Cairncross, która sugeruje, że rząd powinien kontrolować firmy takie jak Google, Apple, Facebook i Twitter, aby walczyć z rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości.

Absolwentka The Economist, Dame Frances Cairncross, użyczyła swojego nazwiska umieszczając recenzję, która zawierała badanie jakości dziennikarstwa internetowego w ciągu ostatniego roku. Biorąc pod uwagę wzrost liczby fałszywych wiadomości i dezinformacji, w miarę jak zanika prasa tradycyjna, w raporcie stwierdzono, że ponad połowa dorosłych w Wielkiej Brytanii martwi się o to, że może być wprowadzona w błąd, a około jedna czwarta nie wie, jak zweryfikować źródła, które znajdują w Internecie.

Starając się z tym walczyć, The Cairncross Review sugeruje, że rząd wdraża „obowiązek przestrzegania jakości wiadomości” nadzorowany przez niezależny organ regulacyjny. Mogłoby to potencjalnie wymusić nowe zasady postępowania, uruchomić nowy Fundusz Innowacji w celu „poprawy jakości dostarczanych informacji o charakterze publicznym” i zachęcić do interwencji Ofcom oraz organ ds. Konkurencji i Rynków (CMA).

Zaangażowanie CMA nie jest zaskakującym posunięciem, ponieważ wydatki na reklamę w Internecie wzrosły w ubiegłej dekadzie o prawie 10 miliardów funtów. Biorąc pod uwagę fakt, że wydawcy uważają reklamy online za najważniejsze źródło swoich dochodów, CMA udostępnia portalom internetowym takim jak Google i Facebook, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że te dwie platformy pokrywały w 2017 r. około 54 proc. wszystkich przychodów z reklam internetowych w Wielkiej Brytanii.

„Propozycje, które przedstawiłam mogą poprawić perspektywy dziennikarstwa wysokiej jakości” – wyjaśnia Cairncross. „Zostały stworzone, aby zachęcać do tworzenia nowych modeli za pomocą innowacji nie tylko w technologii, ale także w systemach biznesowych i technikach dziennikarskich”.

Raport sugeruje, że „Ofcom powinien zbadać wpływ BBC News na rynek”. Poza tym sugeruje również, że platforma powinna „zrobić więcej, aby pomóc lokalnym wydawcom i myśleć o tym, jak jej przekaz informacji może działać jako uzupełnienie wiadomości komercyjnych”.

Wreszcie, Cairncross zaproponowała utworzenie Institute for Public Interest News w celu skoncentrowania się na finansowaniu lokalnych źródeł informacyjnych. Objęłoby to również nowe formy ulg podatkowych, zachęcając do płatności za treści internetowe i wspierając dziennikarstwo lokalne i śledcze.

Źródło: kitguru.net